Shop
Vault
kaikai-kiki-plush-toys-1
close

Takashi Murakami plush toy

£280.00

Designed by Japanese artist Takashi Murakami,

This plush flower cushion measures 60 cm (24″)

Out of stock